Υποβολή Αιτήματος / Ερωτήματος / Σχολίου (Help Desk)

Σάς δίνεται η δυνατότητα να ζητήσετε διευκρινίσεις σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013). επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: com2cert@cti.gr

 

 

Help Desk
com2cert@cti.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ